Welkom

For Joy is een gemend koor van 29 enthousiaste zangers. Ons afwisselend repertoire is licht populair in zowel de Engelse als de Nederlandse taal, zoals liederen van Michael Jackson, Ilse de Lange en Nick en Simon. Wekelijks wordt er op dinsdagavond geoefend in de Suitbertuskerk te Stokkum, waarbij resultaat én gezelligheid beiden erg belangrijk zijn voor de leden. Op dit moment is er een ledenstop bij de alten.

For Joy neemt deel bij diverse optredens op verschillende locaties en festivals, zoals het jaarlijks georganiseerde 'Mechteld te Ham korenfestival'. 

Sinds 2011 is Caroline Hendriks onze dirigente die de nummers, meestal vierstemmig, met het koor instudeert. Met optredens begeleidt Julian Simmes ons op de piano.